ნავიგაციის ღილაკების საშუალებით მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველი პროდუქციის კატეგორიას. მომხმარებელი „კალათაში დამატების“ ღილაკის მონიშვნით ირჩევს და ათავსებს მისთვის სასურველ პროდუქტს საკუთარ კალათაში. ყიდვის პროცედურის დასრულებამდე მომხმარებელი შესაბამის გვერდზე და შესაბამის ველებში მის შესახებ უთითებს შემდეგი სახის ინფორმაციას: პირად ნომერს ან საიდენტიფიკაციო კოდს, მობილურის ნომერს, ფაქტიურ მისამართს, მისთვის სასურველ მიტანისა და გადახდის მეთოდებს. აღნიშნული ველების შევსების შემდეგ მყიდველს ეძლევა შესაძლებლობა დაასრულოს ყიდვის პროცედურა. ყიდვის გვერდზე არსებული ველების შევსების შემდეგ გადახდის ღილაკზე დაჭერისას მოხმარებელი გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც პროდუქტის ღირებულებას შესაძლოა დაემატოს სხვადასხვა სერვისის მომსახურების საფასური. შეკვეთა შესაძლოა დაკორექტირდეს მომხმარებელთან სატელეფონო კომუნიკაციით. შეკვეთის თანხებს შორის სხვაობის დამატებით ჩამოჭრას ან დაბრუნებას მომხმარებელი ადასტურებს ციტადელის ოპერატორთან სატელეფონო საუბრისას.
მომხმარებელი ციტადელთან ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ბარათით ონლაინ განვადებით
გარანტია ვრცელდება მხოლოდ იმ პროდუქციაზე, რომელსაც საგარანტიო ტალონი მოყვება. საგარანტიო მომსახურების მიღების პირობები განსაზღვრული იქნება შესაბამის საგარანტიო ტალონში. კონკრეტულ პროდუქციაზე საგარანტიო პირობების გავრცელების დეტალების დადგენა შესაძლებელია ოპერატორთან კომუნიკაციის გზით (0322 500 180). თუ მომხმარებელი ან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პირი პროდუქციის ჩაბარებისას არ განაცხადებს პრეტენზიას პროდუქციის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ითვლება რომ პროდუქცია უნაკლოა და მას არ აქვს არანაირი გარეგნული დაზიანება და დეფექტი.
100 ლარამდე ღირებულების პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მიტანის სერვისის ფასი: 6 ₾; 100-დან 500 ლარამდე ღირებულების პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში, მიტანის სერვისის ფასი: 1 კმ. 1.50 ₾; 500 ლარზე მეტი ღირებულების პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მიტანის სერვისის ფასი: უფასო (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, მცხეთა); ქალაქგარეთ მიტანის საფასური: 1 კმ. 2 ₾.
თბილისი | რუსთავი | მცხეთა | ქუთაისი | ბათუმი მიტანის დრო: 2-3 სამუშაო დღე ქალაქგარეთ: მიტანის დრო: 3-4 დღე
იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი უთითებს „მე წავიღებ“ და შეკვეთა გაფორმდება 12 საათამდე - პროდუქციის გატანა შესაძლებელია იგივე დღეს, 16-დან 18 საათამდე. თუ შეკვეთა გაფორმდება 12 საათის შემდეგ, პროდუქციის გატანა შესაძლებელია მეორე დღეს, 10 საათიდან. პროდუქციის გატანა შესაძლებელია შემდეგი მისამართებიდან: თბილისი, ნიკოლზ ბარათაშვილის მტკვირს მარცხენა სანაპირო 21 შენიშვნა: პროდუქციის სხვა ფილიალიდან გატანა კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე ხდება.
პირი, რომელმაც საკუთარი კაბინეტიდან განახორციელა შეკვეთა; მომხმარებელის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა ქმედუნარიანი პირი. შენიშვნა: თუ მომხმარებელს სურს, რომ პროდუქცია მის ნაცვლად სხვა პირმა ჩაიბაროს, ასეთ შემთხვევაში, მან ყიდვის პროცედურის დასრულებამდე, კომენტარის ველში, ჩამბარებელი პირის შესახებ უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია: სახელი გვარი, პირადი ნომერი და მობილურის ნომერი.