პროდუქციის დაბრუნება / გადაცვლა

პროდუქტის დაბრუნება ან გადაცვლა შესაძლებელია, თუ შენაძენი არ შეესაბამება:

  • შეძენილ პროდუქტს,
  • ხარისხს,
  • რაოდენობას.

  

პროდუქტის დაბრუნების პირობები

  • გადახდის  ქვითარი;                                      
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • პროდუქტი წარმოდგენილი პირვანდელი შეფუთვით.

 

დაბრუნების შესახებ მოთხოვნის დადასტურდების შემთხვევაში, თანხა ანაზღაურდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

 

შენაძენის დაბრუნების შემთხვევაშიკომპანია იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს გადახდილი თანხის 100% თუ:

  • პროდუქტის სასაქონლო სახე  შენარჩუნებულია და ახლავს ყველა დამატებითი ნაწილი, რაც შესყიდვის დროს იქნა მიღებული.


 პროდუქტის შეცვლის ვადები:

  • თუ პროდუქტის შეცვლის შესახებ მოთხოვნა დადასტურდება, კომპანია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მომხმარებელს მიაწვდის იდენტურ პროდუქტს;
  • იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი მოცემულ მომენტში არაა ხელმისაწვდომი, კომპანია  გადახდილ თანხას აანაზღაურებს სამ სამუშაო დღეში;

  

შეკვეთის დაბრუნება ან გადაცვლა შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

 

კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ  ქოლცენტრს: 032 2 500 180